VugerGrad

16.02.2012

Nova verzija programa Financijsko poslovanje - FINPOS

Poštovani korisnici,

Izdana je nova verzija programa Financijsko poslovanje - FINPOS v. 5.4.5.8 sa novim obrascima PR-RAS i BIL.

Novu verziju možete preuzeti ovdje.

                                                                                 Dežurna Informatička Služba - DIS