Matični broj: 00292036
OIB: 96443688162
IBAN: HR87 2500 0091 1013 6782 5 HYPO Banka
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu br: T-95/1311-2, MBS:080221921.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćeno u cjelosti.
Direktor Marko Krznarić
Gračanska cesta 183, 10 000 Zagreb, HRVATSKA
T. +385/1/4645-655 F. +385/1/4645-653
VugerGrad


Financijsko poslovanje v5.4.7.3.
- nadogradi na ovu verziju (za korisnike)

Obračun plaća v3.9.3.4.
- nadogradi na ovu verziju (za korisnike)

Osnovna sredstva v3.9.5.5
- nadogradi na ovu verziju (za korisnike)

Obračun honorara v4.0.0.3.
- nadogradi na ovu verziju (za korisnike)

Kuhinja DOS (IBAN i HUB 3 verzija)

- nadogradi na ovu verziju (za korisnike)

 

Obračun plaća-DOS 2013-02

(Upute za konverziju zbrojnog naloga iz DOS u WIN format na našim web stranicama u rubrici NOVOSTI, isto tako novi formati IP obrazaca implementirani za DOS programe)

 - nadogradi na ovu verziju
 - nadogradi na 'crnu' verziju

- konverter zbrojnog naloga (samo za DOS korisnike)Korisnička podrška