Matični broj: 00292036
OIB: 96443688162
IBAN: HR87 2500 0091 1013 6782 5 HYPO Banka
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu br: T-95/1311-2, MBS:080221921.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćeno u cjelosti.
Direktor Marko Krznarić
Gračanska cesta 183, 10 000 Zagreb, HRVATSKA
T. +385/1/4645-655 F. +385/1/4645-653
VugerGrad

Korisnička podrška