VugerGrad

10.10.2012

Obavijest korisnicima

Poštovani korisnici,

od 01. listopada 2012. godine stupio je na snagu novi Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. U sklopu strategije Vlade RH za suzbijanje nelikvidnosti u gospodarstvu uređeni su novi uvjeti ugovaranja i izvršavanja obveza za pravne osobe, te javni sektor. Shodno tome, članak 12. istog zakona propisuje rokove plaćanja za naše korisnike, a koji može iznositi 30 dana ili iznimno 60 dana za osobe javnog prava. Ugovori sklopljeni s VugerGRAD-om su usklađeni sa zakonskim odredbama ovog Zakona jer je ugovoren rok od 30 dana.

Što se tiče kašnjenja u plaćanju, isti zakon propisuje obvezu dužnika da paušalno isplati 300,00 kn za svako kašnjenje. Ova odredba je sadržana člankom 13. istog zakona i obveza je za sve ugovaratelje pravne i/ili osobe javnog prava. Na naš poseban upit prema RRIF-u dano nam je tumačenje kako se naknada obračunava bez PDV-a i to za svaki račun koji je u kašnjenju nakon 01.10.2012. godine. Uz naknadu za kašnjenje zakonom je propisana i obveza obračuna zakonskih zateznih kamata.

Dragi korisnici, molimo Vas da vodite računa o pravovremenom plaćanju usluga prema VugerGRAD-u kako naknade i zatezne kamate ne bi opterećivale Vaše budžete. Obzirom da je sad naknada i zatezna kamata zakonska obveza, molimo sve koji imaju bilo kakve obveze prema VugerGRAD-u da se jave DIS-u na broj 01/4645-655. Također, na ovaj način, reguliranjem obveza možemo smanjiti troškove zbog nelikvidnosti. Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

s poštovanjem,

VugerGRAD tim