VugerGrad

15.02.2012

VugerGRAD ne podiže cijene svojih proizvoda

Poštovani korisnici,

Nastavno na odluku i paket poreznih mjera koje donosi hrvatski Sabor, a kojih je dio povećanje stope PDV-a na 25%, Uprava VugerGRADA donijela je odluku kako neće podizati cijene vlastitih programa. Obzirom da VugerGRAD slavi 20 godina rada, u ovoj godini donosimo odluku kojom smanjujemo svoju zaradu za 2%, a koliko iznosi povećanje stope PDV-a. Ovom odlukom tim VugerGRAD započinje obljetnicu dvadesetogodišnjeg rada s korisnicima u proračunskom računovodstvu. Isto tako, VugerGRAD će kao i do sada pokušati naći najefikasniji način da pomogne svojim korisnicima u njihovom radu. Nadamo se da ćete prepoznati ovu odluku kao ulog za nastavak kontinuiteta rada s Vama i slijedećih dvadeset godina.

Tim VugerGRAD