VugerGrad

03.06.2013

Nove verzije MIPSED.1

Poštovani korisnici,

Nova verzija financijskog poslovanja (FINPOS) za windows-e, naših programa MIPSED, dostupna je sa ugrađenim virmanima HUB 3 i 3A.